Комунальний заклад освіти "Циганівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів Раївської сільської ради" Синельниківського району Дніпропетровської області

 

form#stepform

Методична робота

 

 

План методичної роботи

НА 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 1. Проаналізувати володіння вчителем продуктивними технологіями, спрямованими на розвиток особистості учня.
 2. Узагальнення  досвіду використання ефективних педагогічних стратегій соціалізації учнів.
 3. Шляхи розвитку та впровадження процесів соціалізації особистості.
 4. Створювати умови для безперервного зростання рівня педагогічної майстерності вчителів, їх мотивації до пошуково-дослідницької, самоосвітньої діяльності, участі в інноваціях, експериментах, творчих пошуках.
 5. Сприяти підвищенню іміджелогічної культури вчителя.
 6. Науково-методичний супровід професійного зростання та соціалізованості вчителя.
 7.  Запровадити у НВП новітні педагогічні стратегії та конкретні технології соціалізації.
 8. Забезпечити самореалізацію вчителя через усі види діяльності в системі роботи школи щодо вимог певного етапу науково-методичного проекту.
 9. Готовність педагогів до запровадження основних ідей проекту через проходження курсової підготовки.

 

 

С Е Р П Е Н Ь

 

Зміст роботи

Термін

Відповідаль-ний

Інформац.

забезпечен.

 1. 1.Участь у роботі    серпневих секцій та конференції.

ІУ тиждень

Денисова Г.Г..

Аналіз

 1. 2. Проведення обліку працевлаштування випускників.

ІІІ тиждень

Денисова Г.Г.

Інформація

 1. 3. Огляд – конкурс навчальних кабінетів

ІУ тиждень

Денисова Г.Г.

Члени комісії

Наказ, акт

 1. 4.Оновлення інформації на шкільних стендах.

ІУ тиждень

Денисова Г.Г.

Інформація для стендів

 1. 5. Підготовка паспортів навчальних кабінетів.

 

Денисова Г.Г.

Члени комісії

Паспорти кабінетів

 1. 6.Планування проведення Дня Знань та урочистого початку нового навчального року

ІУ тиждень

Денисова Г.Г.

Харламова А.Г.

План заходів, сценарій свята

 1. 7.Затвердження річного плану роботи школи на засіданні педагогічної ради.

ІУ тиждень

Юрченко Н.І.

Протокол

 1. 8. Збори батьків першокласників «Шкільні традиції  та вимоги до учнів школи».

ІУ тиждень

Юрченко Н.І.

Голубенко К.В.

План

 1. 9.Складання розкладу занять на  2019/2020н.р.

ІУ тиждень

Денисова Г.Г.

Розклад

 1. Провести педагогічні читання:

В. О. Сухомлинський: п’ять поглядів на

проблему свободи І

За планом

Денисова Г.Г.

Харламова А.Г.

доповіді

 1. Провести тренінги

За окремим планом

Миршавка Н.Є.

Наказ

 1. Спланувати роботу педагогічної  ради

За окремим планом

Денисова Г.Г

План роботи педради

 1. До наради при директорі  підготувати    питання до початку навчального року.

ІУ тиждень

Денисова Г.Г

Нарада при директорі

 1. Підготовка матеріалів про підсумки роботи школи за 2019-2020н.р. до засідання педради.

 

ІУ тиждень

Денисова Г.Г

Аналітична довідка

 1. Засідання педагогічної ради школи для ознайомлення педпрацівників з результатами аналізу  роботи на  заключному Vетапі н-м проблеми школи, з новими програмами, нормативними документами.

ІУ тиждень

Денисова Г.Г

Протокол

 1. Вивчення членами педколективу нормативних документів, які визначають роботу школи протягом навчального року:
  • Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти;
  • Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2019-2020н.р.;
  • Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2019-2020н.р.
  • Інструкція щодо ведення журналів.
  • Оформлення календарно-тематичних планів.

 

ІУ тиждень

Педколектив

Інструктивні документи

 1. Перевірка навчально-методичного забезпечення викладання предметів (наявність програм, підручників, дидактичних матеріалів тощо).

ІУ тиждень

.

Юрченко Н.І. Денисова Г.Г.

Харламова А.Г.

Матеріали на педраду

 1. Продовжити роботу творчої групи за напрямком: «Удосконалення уроку для забезпечення ефективності процесу соціалізації особистості учня в умовах сільської школи»

Протягом року

Денисова Г.Г.

 Члени ТГ

 

Організаційні матеріали роботи

ТГ

 1. Засідання шкільних МО

ІУ тиждень

Керівники МО

Протоколи

 

В Е Р Е С Е Н Ь

Зміст роботи

Термін

Відповідаль-ний

Інформац.

забезпечен.

 1. Індивідуальні консультації з питань календарно – тематичного планування.

І тиждень

Юрченко Н.І. Денисова Г.Г.

Харламова А.Г.

Співбесіда з учителями

 1. Планування предметної позакласної роботи з учнями.

І тиждень

Денисова Г.Г.

Плани

 1. Поновлення банку даних здібних та обдарованих дітей.

І тиждень

Денисова Г.Г.

Харламова А.Г.

Банк даних

 

 1. Видати наказ про організацію методичної роботи в школі.

І тиждень

Денисова Г.Г.

Наказ

 1. Надання допомоги класним керівникам щодо планування виховної роботи в класах з урахуванням нової науково-методичної проблеми   школи та нормативних документів

І тиждень

Харламова А.Г.

Козій С.Я.

Виховні плани

 1. Надання допомоги керівникам МО та ТГ в плануванні роботи на Vетапі роботи над науково- методичною проблемою школи «Національно-патріотичне навчання та виховання шляхом використання кращих традицій та звичаїв українського народу».

І тиждень

Денисова Г.Г.

Плани МО, ТГ

 1. Організувати гру-знайомство з вчителями старшої школи для учнів 5 класу «Перший раз у п’ятий клас» для полегшення процесу адаптації п’ятикласників до умов навчання в середній школі.

І тиждень

Денисова Г.Г.

Кравченко А.П.

Сценарій гри

 1. Організація роботи вчителів початкової школи та батьків над цільовим проектом «Комфортна адаптація першокласників»

І тиждень

Миршавка Н.Є. Голубенко К.В.

План реалізації проекту

 1. Засідання шкільного УНТ:з метою ознайомлення учнів з положенням про НТУ,  визначенням та затвердженням обраних тем для написання науково-дослідницької роботи та закріплення наукових консультантів зі списку педпрацівників закладу

ІІ тиждень

Тетерятник Л.Г.

Списки, теми, плани роботи

 1. Створення атестаційної комісії для проведення атестації педагогічних працівників в 2019-2020 н.р.

ІІ тиждень

Денисова Г.Г

Протокол засідання атестаційної комісії

 1. Провести діагностику рівня готовності педагогічного колективу до роботи на V етапі  над науково-методичною проблемою АНКЕТА

ІІ тиждень

Денисова Г.Г

Діагностична карта педколективу

 1. Планування роботи вчителів над індивідуальними науково-методичними проблемами.

ІІ тиждень

Денисова Г.Г

Індивідуальні співбесіди

 1. Методичне забезпечення предметних  тижнів з  фізичної культури і «Основ здоров’я»

ІІІ тиждень

Кравченко А.П.

Миршавка Н.Є.

План проведення, наказ, матеріали

 1. Складання графіка відкритих уроків, виховних заходів, контрольних робіт, предметних тижнів.

ІУ тиждень

Денисова Г.Г.

Стенд “Графіки”

 1. Спланувати роботу психолого-педагогічного семінару.

ІУ тиждень

Денисова Г.Г.

Миршавка Н.Є.

План

 1. Корегування плану курсової перепідготовки кадрів та атестації на 2019-2020 н р.

ІУ тиждень

Юрченко Н.І. Денисова Г.Г.

Харламова А.Г.

План

 1. Поповнити  електронне педагогічне портфоліо кожного вчителя.

 Протягом року

Юрченко Н.І.Денисова Г.Г.

Харламова А.Г.

Банк даних про вчителів школи

 1. Уточнення даних в особових справах педпрацівників.

 

ІУ тиждень

Денисова Г.Г.

Особові справи

 1. Організація рейду «Урок».

 

 Протягом місяця

Харламова А.Г.

Довідка, наказ

 

Ж О В Т Е Н Ь

Зміст роботи

Термін

Відповідаль-ний

Інформац.

забезпечен.

 1. Оновлення  та наповнення шкільного сайту.

І тиждень

Шатохіна Л.Г.

Матеріали сайту

 1.   Вивчити питання про завершення медичного огляду учнів та його результати.

І тиждень

Харламова А.Г.

Довідка

 1. Здійснення моніторингу  стану здоров’я учнів на основі довідок.

 

І тиждень

Харламова А.Г.

Аналіз, діаграма

 1. Планування проведення предметних та методичних тижнів.

ІІ тиждень

Денисова Г.Г.

Керівники МО

Плани

 1. Підготовка учнів до участі в І етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Розробка та затвердження завдань.

 

І тиждень

Денисова Г.Г.

Керівники МО

Завдання, протоколи МО

 

 1. Засідання атестаційної комісії з питань початку атестації.

 

І тиждень

Юрченко Н.І. Денисова Г.Г.

Протокол

 1. Складання й ведення картотеки журнальних і газетних статей з тематики проблеми

 

ІІ тиждень

Денисова Г.Г.

Бібліотекар

Підписка, картотека

 

 1. Організувати відкрите засідання  УНТ учнів «Еврика» з метою презентації обраних тем та початку науково-дослідницької роботи

ІІ тиждень

Денисова Г.Г.

Тетерятник Л.Г.

Протокол

 1. Методичне забезпечення тижня права  і історії в школі.

ІІІ тиждень

Денисова Г.Г

Крат В.В.

Наказ, план, матеріали

 1. Проведення шкільних предметних олімпіад.

ІІ, ІІІ тиждень

Денисова Г.Г.

Керівники МО

Наказ

 1. Організація взаємовідвідування уроків вчителями, що атестуються

 

ІІІ тиждень

Денисова Г.Г.

Члени атестаційної комісії

Керівники МО

План

 1. Оновлення інформації у шкільному куточку атестації педагогічних працівників.

ІУ тиждень

Денисова Г.Г.

Стенд

 

 1. Вивчення стану викладання  української мови.

Протягом місяця

Денисова Г.Г.

Довідка

план

 

 1. Підготовка до проведення педради

«Формування соціально адаптованої особистості через створення соціокультурного простору у школі»

ІУ тиждень

Юрченко Н.І.

Денисова Г.Г.

Харламова А.Г.

Керівники МО

План, протокол

 

Л И С Т О П А Д

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Інформац.

забезпечен.

 

 1. Організувати цілеспрямовану роботу з підвищення рівня мотивації дослідницької діяльності педагогів в процесі керівництва науково-дослідницькою роботою учнів.

І тиждень

Методичний кабінет, Денисова Г.Г

Нарада, довідка, план

 

 1. Інструктивно-методична нарада для вчителів, що атестуються, з питань підготовки і проведення творчого звіту:

І тиждень

Денисова Г.Г

Матеріали

 

 1. Вивчення стану викладання математики

Протягом місяця

Денисова Г.Г

Довідка, наказ

 

 1. Вдосконалення системи педагогічної підтримки учнів, які мають початковий рівень навчальних досягнень учнів.

І тиждень

Денисова Г.Г Керівники МО

Нарада, довідка, план

 

 1. Організація участі учнів школи в ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін

І тиждень

Денисова Г.Г

Графік, накази

 

 1. Методична допомога вчителям української мови у підготовці та проведенні заходів до Дня української писемності та мови.

І тиждень

Клевець Н.А.

Денисова Г.Г.

Матеріали

 

 1. Підготовка статей «З досвіду роботи»

Протягом місяця

Денисова Г.Г

Матеріали

 

 1. Вивчення  системи роботи вчителів , що атестуються – аналітично-консультативна робота атестаційної комісії.

Згідно графіка засідань атест.ком.

Денисова Г.Г Члени атестаційної комісії

Довідка

 

 1. Засідання  УНТ «Еврика» по підготовці наукових робіт до захисту.

ІІ тиждень

Тетерятник Л.Г.

Протокол

 

 1. Проведення І туру Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика

ІІ тиждень

Денисова Г.Г Учителі української мови

Наказ

 

 1. Методичне забезпечення тижня української мови   в школі

ІІ тиждень

.

Наказ, план, матеріали

 

 1. Проведення педради

«Формування соціально адаптованої особистості через створення соціокультурного простору у школі»

ІУ тиждень

Керівники методичних груп

Наказ, план, матеріали

 

 

         

 

       
                             

Г Р У Д Е Н Ь

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Інформац.

Забезпечен.

 1. Підготовка та затвердження матеріалів (завдання, протоколи, графік тощо) для директорського тестування рівня навченості учнів за I семестр.

І тиждень

Денисова Г.Г.,

учителі-предметники

Матеріали директор-ських контрольних робіт

 1. Вивчення стану викладання інформатики.

Протягом місяця

Денисова Г.Г

Довідка, наказ

 1. Організація першого етапу захисту наукових робіт учнів за предметними циклами.

І тиждень

Денисова Г.Г

Матеріали

 1. Педагогічний консиліум. Адаптація учнів п’ятого класів  до нових умов навчання. Проблеми наступності у навчанні.

ІІ тиждень

Денисова Г.Г Миршавка Н.Є.

Наказ, протокол, матеріали

 1. Методичне забезпечення тижня географії в школі.

ІІ тиждень

Денисова Г.Г Миршавка Н.Є.

План, наказ, матеріали

 1. Педагогічні читання:   “Істинне виховання дитини – у вихованні самих себе”

І тиждень

Денисова Г.Г Чорна Н.М.

Матеріали

 1. Методичний міст з елементами психологічного тренінгу «Сучасний учитель на шляху до вдосконалення»

ІУ тиждень

Денисова Г.Г

Керівники методичних підрозділів

Протоколи

 1. Освітній моніторинг рівня навченості учнів за I семестр .

ІУ тиждень

Учителі-предметники

Звіти

 1. Моніторинг результативності шкільних та районних предметних олімпіад як результат роботи педколективу із здібними учнями.

ІУ тиждень

Денисова Г.Г

Матеріали на педраду

 1. Виставка новинок навчальної та методичної літератури.

ІУ тиждень

Денисова Г.Г

Бібліотекаршколи

Виставка

 

С І Ч Е Н Ь

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Інформац.

Забезпечен.

 1. Участь педколективу в січневих районних методичних заходах.

 

І тиждень

Юрченко Н.І. Денисова Г.Г

Харламова А.Г.

Нарада при директору

 1. План – сітка тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів з базових дисциплін

І тиждень

Денисова Г.Г

Графік

 

 1. Інструктивно-методична нарада по підсумках перевірки шкільної документації.

 

І тиждень

Юрченко Н.І. Денисова Г.Г

Харламова А.Г.

Довідка, наказ

 1. Індивідуальні консультації по календарно-тематичному плануванню на II півріччя.

І тиждень

Денисова Г.Г.

Інформація

 

 1. Випуск методичного бюлетеня “Я відвідав урок у колеги” (ефективність взаємовідвідування уроків та обміну досвідом).

ІІ тиждень

Денисова Г.Г.

Творча група

Методичний бюлетень

 1. Спостереження за системою роботи вчителів, які атестуються.

Протягом місяця

Члени атестаційної комісії

Матеріали на атестацію комісію

 1. Вивчення стану викладання предмету «Технології».

Протягом місяця

Денисова Г.Г

Довідка, наказ

 1. Методичне забезпечення тижня англійської мови в школі

ІУ тиждень

Донець Т.І.
Юрченко Н.І

План тижня

 1. Аналіз виконання плану з курсової перепідготовки вчителів

ІУ тиждень

Денисова Г.Г

Інформація

 1. Засідання педагогічної ради: «Соціалізація, як концептуальний пріоритет змісту освіти.»

ІУ тиждень

Денисова Г.Г Кравченко А.Г.

Чорна Н.М.

Миршавка Н.Є.

План, наказ, протокол, матеріали

 1. Робота шкільних МО, ТГ, МР згідно планів.

ІІІ тиждень

 

Протоколи

 

   

 

 

 

     

 

                         

 

 

Л Ю Т И Й     

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Інформац.

забезпечен.

 1. Підготовка та проведення засідання шкільного наукового товариства учнів «Еврика».

 

І тиждень

Денисова Г.Г Тетерятник Л.Г.

Протокол

 1. Аналіз участі учнів закладу в предметних конкурсах та проектах районного та обласного рівня

І тиждень

Денисова Г.Г

Довідка

 1. Методичне забезпечення тижня початкової школи.

ІІ тиждень

Чорна Н.М.

План тижня

 1. Співбесіда з учителями, що атестуються, з метою надання допомоги в період підготовки до атестації.

 

ІІ тиждень

Денисова Г.Г члени атестаційної комісії

Нарада при директору

 1. Вивчення стану викладання географії.   

Протягом місяця

Денисова Г.Г

Довідка, наказ

 1. Організація участі та підготовки учнів до ЗНО. 

ІІІ тиждень

Денисова Г.Г

Списки, план заходів

 1. Засідання атестаційної комісії про хід атестації.

ІІІ тиждень

Денисова Г.Г

Протокол

 1. Проведення анкетування серед вчителів та учнів школи «Атестація вчителів – 2020» (визначення учительського рейтингу.)

 

ІІІ тиждень

Денисова Г.Г Члени атестаційної комісії

Анкети

 1. Круглий стіл «Від професіонала вчителя – до компетентного учня»

ІУ тиждень

Денисова Г.Г.

Творча група

План, наказ, матеріали

 

 

Б Е Р Е З Е Н Ь

 

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Інформац.

Забезпечен.

 1. Адміністративне дослідження ефективності роботи бібліотеки по формуванню читацьких інтересів учнів.

І тиждень

Денисова Г.Г.

Нарада при директорові

 1. Вивчення стану викладання предмета «Захист Вітчизни»

Протягом місяця

Денисова Г.Г.

Довідка, наказ

 1. Забезпечити участь учнів школи в Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру – 2020».

І тиждень

Сімончикова Л.Г.

Тетерятник Л.Г.

Заявка на конкурс

 1. Забезпечити участь учнів школи у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня – 2020».

І тиждень

Тетерятник Л.Г.

Заявка на конкурс

 1. Провести відкриті заняття гуртків в рамках оглядового контролю стану гурткової роботи в школі.

 

І тиждень

Юрченко Н.І. Денисова Г.Г.

Харламова А.Г.

Керівники гуртків

Довідка

 1. Збір матеріалу для перспективного планування роботи школи під час проведення анкетування  вчителів, батьків та учнів «Що я хочу змінити в житті школи?»

Протягом місяця

Юрченко Н.І Денисова Г.Г..

Харламова А.Г.

 

Матеріали на засідання творчої групи

 1. Методичне забезпечення тижня математики в школі.

І-ІІ тиждень

Денисова Г.Г Сімончикова Л.Г.

Тетерятник Л.Г

План, наказ

матеріали

 1. Засідання МО школи з питань:
 • Закінчення атестації 2019 – 2020н.р.
 • Складання характеристик та оформлення атестаційних листів учителів, які атестуються.
 •  Атестація вчителів.

ІІ тиждень

Керівники МО

Рекомендації, проекти характеристик, атестаційні матеріали

 1. Анкетування учнів 9 класу щодо професійної орієнтації та вибору профілю на наступний рік навчання

ІІІ тиждень

Денисова Г.Г.

Харламова А. Г.

Анкети, аналіз

 

 1. Проведення діагностування вчителів з питань педагогіки, психології, методики

ІУ тиждень

Денисова Г.Г.

Діагностичні матеріали, аналіз

 

11.Проведення педради

«Робота з обдарованими дітьми

ІУ тиждень

Денисова Г.Г.

 Тетерятник Л.Г

План, наказ, матеріали

 

К В І Т Е Н Ь      

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Інформац.

забезпечен.

 1. Ознайомлення атестованих вчителів з наказом  про результати атестацій.

 

І тиждень

Юрченко Н.І.

Нарада при

директорі

 1. Вивчення потреб вчителів в індивідуальних

     методичних консультаціях щодо проблемних питань закінчення  навчального року.

І тиждень

Денисова Г.Г.

Керівники МО

Індивідуал. Консультації

 1. Складання графіка проведення річних контрольних робіт для перевірки якості засвоєння програм

І тиждень

Денисова Г.Г.

Графік

 1. Підготовка складу комісій до ДПА та графіку проведення ДПА для затвердження в районному відділі освіти

І тиждень

 

Денисова Г.Г.

Списки

 1. Методична підтримка тижня біології і хімії

І тиждень

 

Денисова Г.Г. Король С.І.

План тижня, наказ

матеріали

 1. Організувати та провести День ЦО в школі.

 

 Згідно наказу райво

Денисова Г.Г.

План заходів

 1. Презентація творчих робіт вчителів, які атестувалися у 2019-2020 навчальному  році та поповнення методичного кабінету школи.

ІІ тиждень

Денисова Г.Г.

Портфоліо

 1. Методична нарада «Про організоване закінчення навчального року».

ІІ тиждень

Юрченко Н.І. Денисова Г.Г

Харламова А.Г.

наказ

 1. Підготовка, розгляд на засіданнях МО матеріалів ДПА.

ІІ тиждень

Керівники МО

Рекомендації, матеріали

 1. Підготовка до проведення державних

атестацій в 4, 9  класах.

ІІтиждень

Юрченко Н.І. Денисова Г.Г

Харламова А.Г.

Наказ

 1. Методична підтримка тижня фізики, інформатики.

ІІ тиждень

Тетерятник Л.Г.

План тижня,

матеріали

 1. Оформлення шкільного куточку ДПА – 2020.

ІІІ тиждень

Юрченко Н.І.

Куточок

 

 

 

 

 

Т Р А В Е Н Ь

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Інформац.

забезпечен.

 1. Створення тимчасової творчої групи по підготовці  педради № 5 .

І тиждень

Денисова Г.Г.

План підготовки до педради

       
 1. Методична підтримка тижня предмета «Захист Вітчизни»

І тиждень

Миршавка Н.Є.

Зуб П.С.

План, наказ, матеріали

 1. Методична підтримка та допомога вчителям української мови в організації та проведенні заходів до Дня слов’янської писемності.

І тиждень

 Денисова Г.Г..

Клевець Н.А.

Матеріали на виконання Закону України «Про мови в Україні»

 1. Організація консультацій для учнів в період підготовки до ДПА в 4,  9  класах.

І тиждень

Учителі-предметники

Графік консультацій

 1. Підготовка матеріалів по комплектації школи  та проекту навчального плану на 2020-2020 н.р.

ІІ тиждень

 Юрченко Н.І

Зошит комплектації

 1. Провести інформаційно-методичну  нараду для вчителів по нормативних документах МОН України, які регламентують закінчення навчального року.

ІІ тиждень

Юрченко Н.І. Денисова Г.Г

 

 

 Матеріали

 1. Засідання шкільного наукового товариства «Еврика»

ІІІ тиждень

Тетерятник Л.Г.

 

 1. Попередній моніторинг якості навчальних досягнень

ІІІ тиждень

 Денисова Г.Г

Діаграми

 1. Звіт про підсумки виконання навчальних програм.

ІУ тиждень

 Денисова Г.Г

Звіт, наказ

 1. Засідання МР

ІУ тиждень

 Денисова Г.Г

Протокол

 1. Звіт про рух учнів за ІІ семестр   2019-2020 н.р.

ІУ тиждень

 Денисова Г.Г

Звіт

 1. Засідання педради з питань переведення учнів до наступного класу та допуску учнів 9 класу до ДПА. 

ІУ тиждень

 Денисова Г.Г

Протокол

 1. Звіт про науково-методичну роботу за 2019/2020 н.р.

ІУ тиждень

 Денисова Г.Г

Звіт

 1. Планування науково-методичної роботи на 2019/2020 н.р

ІУ тиждень

 Денисова Г.Г

Злан заходів

 

 1. Підсумкові засідання методичних груп  за результатами роботи  над обласною та шкільною науково-методичною проблемами.

ІУ тиждень

Керівники МО,  ТГ

Матеріали роботи ТГ та МО над обласною науково-методичною проблемою

 

Ч Е Р В Е Н Ь

 

Зміст роботи

Термін

Відповідальний

Інформац.

забезпечен.

 1. Здійснення моніторингу якості навчально-виховного процесу за 2019-2020н.р.

І тиждень

Денисова Г.Г.

.

Матеріали на підсумкову (червневу) та серпневу педради

 1. Поповнення шкільного методичного кабінету матеріалами з досвіду роботи вчителів.

Протягом місяця

Денисова Г.Г.

Каталог  методичного кабінету

 1. Робота над річним планом на 2020-2021 н.р.

ІІІ тиждень

Юрченко Н.І.

Денисова Г.Г.

Харламова А.Г.

Проект річного плану роботи школи

 1. Звіт керівників творчих груп та об’єднань вчителів про  виконання планів роботи за 2019-2020 н.р. в процесі роботи над науково-методичною проблемою школи та визначення перспективних напрямків діяльності в наступному навчальному році.

ІУ тиждень

Керівники ТГ та МО

Звіти керівників ТГ та МО на підсумкову педраду

 

 

 

 

Види конролю

 

Види і форми контролю

Тема контролю

Методи контролю

Об’єкт

Термін

Відпові­

дальний

Форми

узагальненні

l.

Фронтально-

оглядовий

Стан навчаних кабінетів, шкільної майстерні у відповідності з Положенням про них

Спостереження, співбесіди, перевірка документації

Зав. кабінетом

25.08

Юрченко Н.І.. Денисова Г.Г.

Нарада при директору

л.

У переджувал ьний

Забезпеченість учнів підручниками

Співбесіди, перевірка документації

Учні,

бібліотекар

05.09

Юрченко Н.І.. Денисова Г.Г.

Нарада при директору

3.

Оглядово-

узагальнюючий

Організація початку навчального року

Відповідні перевірки, відвідування занять ГПД

Вчителі,

вихователі

ГПД

І-ІІТ.

вересня

Юрченко Н.І.. Денисова Г.Г.

Нарада при директорі

4.

Оперативний

Стан планування навчально-виховної роботи

Перевірка календарних планів, планів виховної роботи

Вчителі

до 05.09

Денисова Г.Г.

Нарада при заступнику з НВР

5.

Тематичний

Працевлаштування

випускників

Перевірка

документації

Кл.кер. 9,11 кл.

до 20,09

Денисова Г.Г.

Нарада при директору

6.

Оперативний

Стан ведення класних журналів у відповідності з вимогами нормативних документів

Перевірка класних журналів

Вчителі

до 20.09

Денисова Г.Г

Оперативна

нарада

7.

Оперативний

Стан ведення зошитів з української мови, математики у відповідності з вимогами нормативних документів

Перевірка зошитів

Вчителі - предметники

до 01.10

Денисов Г.Г.

Оперативна

нарада

8.

Тематичний

Організація гарячого харчування учнів

Перевірка

документації

спостереження,

анкетування

Кухар, кл.кер.

Вересень

Юрченко Н.І. Харламова А.Г.

Нарада при директору

 

 

Стан роботи по соціальному захисту дітей

Перевірка

документації,

Соц. пед. Миршавка Н.Є

 

Юрченко Н.І.

.

Нарада при директору

9.

Тематичний

анкетування

Кл.кер.

Вересень

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Тематичний

Створення умов для збереження і зміцнення

Відвідування уроків, позакласних з-дів, ГПД,

Вчителі

Листопад

Юрченко Н.І.

Нарада при

 

здоров’я учнів школи

спостереження

1-10 кл

 

Денисова Г .Г.

директору

11.

Фронтальний

Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5-10 кл. з  зарубіжної  літератури відповідно до вимог Державних стандартів

Відвідування уроків, заходів, перевірка документації, контрольні зрізи

Вчителі зарубіжної літератури

Жовтень

Юрченко Н.І. Денисова Г.Г.

Нарада при

 

 

 

 

 

 

директору

12.

Попереджувальний

Стан ведення класного журналу, щоденників, зошитів учнів 5 кл.

Перевірка документації

Вчителі

Жовтень

Денисова Г.Г.

Заступник директора з НВ

13.

Тематичний

Розвиток навчальних ком- петентностей учнів 5,9,10 кл. на уроках математики, укр.мови

Відвідування уроків, співбесіди, тестування

Вчителі

української

мови,

математики

Вересень,

Денисова Г.Г.

Нарада при заступник' з НВР

14.

Тематичний

Хід підготовки МО вчителів до засідання педагогічної ради

Співбесіди, перевірка документації

Керівники МО

жовтень

Юрченко Н.І.

Денисова Г.Г..

Оперативна

нарада

15.

Класно-

узагадьнюючий

Рівень педагогічних вимог на основі диференціації уроків та гуманізації навчання, адаптації учнів 5 класу до навчання;

Відвідування уроків

Вчителі-

предметники

Вересень,

Жовтень

Юрченко Н.І.

Нарада при директору засідання педконсіліуму

16.

Тематичний

Стан дотримання законодавства про загальну середню освіту

Вивчення документації

Класні

керівники

Вересень,

Жовтень

Харламова А.Г.

Нарада при директору

 

 

 

 

 

 

 

17.

Тематичний

Стан ведення класних журналів у відповідності з вимогами нормативних документів (в порядку контролю)

Перевірка документації

Вчителі 1-10 класів

До 11.10

Денисова Г.Г.

Наказ

 

 

Стан ведення зошитів з української мови та літератури в 2-10 кл.

 

 

 

 

 

18.

Тематичний

 

Вчителі 2-10 кл

 

листопад

Денисова Г.Г Харламова А.Г

Нарада при директору

 

 

(в порядку контролю)

 

 

 

 

 

19.

Оглядовий

Стан виконання «Єдиних вимог до усного та писемного мовлення

Відвідування уроків, перевірка зошитів

Вчителі 1-10 кл.,

Вересень

Денисова Г.Г.

Нарада при заступнику

 

 

 

 

 

 

 

Відвідування уроків, позакл. з-дів, спостереж., анкетування.

 

 

 

 

20

Тематичний

Рівень педагогічної культури вчителів

Вч. 1-10 кл.

Вересень-

жовтень

Денисова Г.Г. Харламова А.Г.

Засідання

педради

21

Тематичний

Стан роботи щодо попередження дитячого травматизму, профілактики правопорушень, злочинності

Відвідування позакл. з- дів, перевірка документації

Кл.кер.

Листопад

Харламова А.Г.

Денисова Г.Г.

Нарада при директору

22.

Тематичний

Стан ведення щоденників 5- 10 кл.

Перевірка документації

Кл.кер. 5-11 кл.

Листопад

Харламова А.Г.

Нарада при директору

23.

Тематичний

Стан навчально-виховного процесу ГПД

Відвідування, самопідготовка, виховні заходи, перевірка документації

Вихователі

гпд

Жовтень-

листопад

Денисова Г.Г.

Нарада при директору

24.

Фронтальний

Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 5-10 кл. з  історії  відповідно до вимог Державних стандартів

Відвідування уроків, заходів, перевірка документації, контрольні зрізи

Вчитель історії

Жовтень

Юрченко Н.І. Денисова Г.Г.

Нарада при директору

25.

Персональний

Результативність курсової перепідготовки вчителів

Відвідування уроків, перевірка документації

 

Грудень

Денисова Г.Г.

Нарада при директору

 

 

 

26.

Тематичний

Ефективність використання інтерактивних технологій навчання на уроках в 2 класі, біології 6,9,11 кл.

Хімії 10,11 кл.

Відвідування уроків, позакласних заходів, перевірка документації, співбесіди

Вчителі-

предметники

Жовтень-

листопад

Юрченко Н.І. . Денисова Г.Г.

Засідання

педради

27.

Тематичний

Робота класних керівників по педагогічному всеобучу батьків у відповідності з рекомендаціями МО і науки України

Перевірка документації, відвідування занять, співбесіди

Класні

керівники

Жовтень-

листопад

Харламова А.Г.

Нарада при директору

28.

Тематичний

Робота з учнями 4 і 6  класів (інклюзивних)

Відвідування уроків, перевірка документації.

Вчителі,

Асистент вчителя

 

 

 

 

 

 вчителя.

Г рудень

Юрченко Н.І. . Денисова Г.Г.

Харламова А.Г.

Нарада при директору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

Фронтальний

Стан викладання та рівень компетентності з   математики учнів 9,10 кл.

Відвідування уроків, перевірка документації, спостереження, співбесіди, тести

Тетерят ник Л.Г.

Сімончикова Л.Г..

Жовтень-

грудень

Денисова Г.Г.

Засідання педради опис системи роботи (атестація)

30.

Фронтальний

Стан викладання та рівень компетентності з української мови та літератури

Відвідування уроків, перевірка документації, спостереження, співбесіди, тести

Клевець Н.А.

Козій С.Я..

Жовтень

 Грудень

Юрченко Н.І.

Наказ

( грудень)

31.

Тематичний

Моніторинг навчальної діяльності учнів 10 класу  з профільних предметів.

Тести

Вч. профільних дисциплін

Г рудень

Денисова Г.Г.

Наказ

32.

Тематичний

Моніторинг навчальної діяльності учнів школи з мовно-літературної, математичної  освітніх галузей

 

Вч. укр. мови математики

Г рудень

Денисова Г.Г.

Засідання педради Наказ Нарада при директору

33.

Класно-

узагальнюючий

Рівень педагогічних вимог на основі особистісно- орієнтованого навчання до учнів 10 класу

Відвідування уроків,

Год спілк. Перегляд документів, співбесіди

Вч.

предметними 10 кл

Листопад

 

Юрченко Н.І. . Денисова Г.Г.

Нарада при директору

34.

Попереджувальний

Стан поурочного планування

Перегляд документів

Вч. 1-10 кл.

Протягом

семестру

Юрченко Н.І. . Денисова Г.Г.

рекомендації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II CЕМЕСТР

 

Види і форми контролю

Тема контролю

Методи контролю

Об’єкт

Термін

Відпові­

дальний

Форми

узагальненні

 

 

1.

Оперативний

Стан планування навчання навчально-виховної роботи за І семестр у відповідності з вимогами нормативних документів

Перевірка

документації,

Вчителі

до 13.01

Денисова Г.Г.,

Нарада при директору

 

 

2.

Персональний

Стан навчально-виховного процесу в 1 класі у відповідності з вимогами державних стандартів НУШ  (шкільна адаптація пешокласників)

Відвідування уроків, позакласних заходів, перевірка документації

Голубенко К.В.

Січень

Юрченко Н.І. Денисова Г.Г.

Наказ

 

3.

Тематичний

Стан право виховної роботи в школі

Відвідування уроків, позакласних заходів, перевірка документації

Вчителі 1-10 кл Кл.кер. 1-10 кл.

Січень

Юрченко Н.І. Ковтун Н.В.

Нарада при директору

 

 

4.

Тематичний

Рівень комунікаційної культури школярів

Відвідування уроків, позакласних заходів, Тестування, співбесіди, спостереження

Учні 1- 10 кл.

Лютий - Березень

Денисова Г.Г.

Засідання

педради

 

 

5.

Фронтальний

Вивчення стану  викладання української мови і л-ри  в 5-10 класах

Відвідування уроків, к/р, спостереження, перевірка документації

Вч. укр. мови  5-10  кл.

 

Лютий-

березень

Юрченко Н.І. Денисова Г.Г.

Засідання

педради

 

 

6.

Тематичний

Стан впровадження ІКТ на уроках історії, фізики, хімії, біології.

Відвідування уроків, перевірка документації

Вч.

історії,фізики, хімії, біології

Лютий

Денисова Г.Г.

Нарада при директору

 

 

7.

Фронтальний

Організація гарячого харчування в школі (в порядку контролю)

Перевірка

документації,

співбесіди,

спостереження

Працівники кухні, кл.кер., 1-10 кл.

Лютий

Юрченко Н.І. . Денисова Г.Г.

Нарада при директору

 

 

8.

Тематичний

Стан ведення класних журналів відповідно до вимог нормативних документів.

Перевірка документації

Вч. 1- 10 кл.

Січень-

березень

Денисова Г.Г.

Нарада при директору

 

 

9.

Фронтальний

Стан викладання та рівня навчальних досягнень учнів 5-11 кл. з англійської мови у відповідності з вимогами Державних стандартів

Відвідування уроків, позакласних заходів, перевірка документації

Гудакова Т.К.

Січень-

березень

Денисова Г.Г.

Засідання педради Опис системи роботи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Тематичний

 

Стан виконання режиму ГПД у відповідності з вимогами нормативних документів (в порядку контролю)

Перевірка документації відвідування занять, спортивних годин,

Вихователы

ГПД

 

 

 

Квітень

 

 

 

Денисова Г.Г

 

Нарада при заступнику з НВР

 

11

Тематичний

Стан ведення зошитів з української мови, математи­ки, іноземної мови (1-11 кл.) у відповідності з вимогами нормативних документів

Перевірка документації

Вчитель укр. мови 5-10 кл., вчителі поч. класів

Лютий

 

Денисова Г.Г

Наказ

12

Тематичний

Розвиток життєвих
компетентностей учнів 3-4
кл., 5,10, класи на уроках
укр. мови, математики,

історії, ін. мови.

Відвідування уроків Перевірка документів

Вчитель математики 5 10 кл. вч. ПОЧ..КЛ.

Березень

 

 

Юрченко Н.І. .

 

Засідання педрад

13

Фронтально-

оглядовий

 

Стан виконання
законодавства про обов’язку

середню освіту.

перевірка

документації,

спостереження

Учні 1- 11 кл., кл.кер., 1-11

Березень-

травень

 

Юрченко Н.І. ХарламоваА.Г.

 

Нарада при директору

Наказ

14

 

Хід виконання шкільної програми «Обдаровані діти- надія України » (в порядку контролю за рішенням педради (січень, 2013 р.))

 

Відвідування уроків, перевірка документів, Заняття гуртків, анкетування.

 

 

Березень

 

ХарламоваА.Г.

Нарада при директору

15

Тематичний

Стан роботи по реалізації IV етапу експерименту.

 

 

 

Березень

Юрченко Н.І.

Нарада при директору

16

Тематичний

Стан впровадження
превентивного курсу

«Діалог»

 

Відвідування занять, перевірка документів, співбесіди

 

Березень

 

Денисова Г,Г

Нарада при  директору

17

Тематичний

Стан морально - етичного виховання школярів по виконанню «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 кл.»

 

Відвідування уроків, позакласних заходів, анкетування, співбесіди, перевірка документів

 

Лютий-

березень

 

Юрченко Н.І.

Харламова А.Г.

Нарада при директору

18

Тематичний

Хід виконання шкільної програми «Творча обдарованість» в рамках обласного проекту щодо інтелектуального розвитку учнівського молоді

 

 

Лютий-

березень

Юрченко Н.І.

Денисова Г.Г

Нарада при директору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опгаиі пирма і иоппл

документів

(в порядкуц контролю).

 

 

нь

 .

 

20.

Тематичний

Стан роботи педагогічного колективу, спрямованої на запобігання дитячого травматизму

Співбесіди, відвідування годин спілкування, перевірка документів

Вчителі 1-11 кл., зав. кабінетами

лютий

Юрченко Н.І. .

Наказ

21.

Тематичний

Рівень компетентності учнів 2-4х, 5-11 класів з основ наук відповідно до Державних стандартів

Контрольні роботи

Вчителі 2-4 кл., вчителі предметники

Березень,

Травень

Юрченко Н.І. . Денисова Г.Г.

Нарада при директору Наказ

22.

Тематичний

Організація системного повторення навчального матеріалу з базових дисциплін

Відвідування уроків, перевірка документації

Вчителі

Березень - квітень

Юрченко Н.І. Денисова Г.Г.

Нарада

При заступнику

директору

23.

Тематичний

Хід підготовки до державної підсумкової атестації

Відвідування уроків, заходів, контрольні зрізи перевірка документації,

Вчителі- предметники 9 - 11 кл.

Лютий,

Квітень-

травень

Денисова Г.Г.

Нарада при директору наказ

24.

Тематичний

Стан виконання «Єдиних вимог щодо дотримання орфографічного режиму»

Перевірка зошитів

Вчителі словесники, Вч. 1-4 кл.

Березень

Денисова Г.Г.

Наказ

25.

Тематичний

Стан профілактики правопорушень, тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії.

Відвідування уроків, позакласних заходів, анкетування.

Кл. кер. 1-11 кл.

Лютий

Харламова А.Г.

Нарада при директору

26.

Тематичний

Хід підготовки до оздоровлення дітей

Співбесіди, перевірка документації

Класні

керівники

Травень

Юрченко Н.І.

Нарада при директору

27.

Тематичний

Стан навчальних кабінетів відповідно до Положення

Спостереження, перевірка документації

Завідуючі

кабінетами

Січень

Денисова Г.Г.

Нарада при директору

28.

Попереджувальний

Стан поурочного планування

Перевірка

документації,

співбесіда

Вчителі 1-11 кл.

Протягом

семестру

Юрченко Н.І. . Денисова Г.Г.

Рекомендації

29.

Фронтальний

Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з біології в 6- 11 кл у відповідності з Державними стандартами

Відвідування уроків, перевірка документації, контрольні роботи, тестування

 

Ніколенко С.П

Січень-

березень,

Юрченко Н.І. Денисова Г.Г.

Педрада

(атестація)

30.

Фронтальний

Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів 2 кл. у відповідності з новими Державними стандартами  початкової освіти

Відвідування уроків, перевірка документації, контрольні роботи, тестування

Лаврова Н.Ю.

Січень-березень

 

Юрченко Н.І. Денисова Г.Г.

Харламова А.Г.

Наказ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

Тематичний

Проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів

Перевірка документації співбесіди

Вчителі предметники 1-4 класів

Травень

Денисова Г.Г.

Нарада при заступнику директора з НВ

32.

Тематичний

Стан ведення шкільної документації у відповідності з вимогами нормативних документів

Перевірка документації

Вчителі 1-11 класів

Червень

Денисова Г.Г.

Нарада при директору

33.

Тематичний

Ефективність використання ІКТ навчання на уроках світової літератури, історія, курсу «Діалог», екології.

Відвідування уроків, перевірка документації

Вчителі

Світ.

Літератури,

історії,

«Діалог»,

екології

Березень

Денисова Г.Г.

Нарада при заступник; директора з НВ

34.

Фронтальний

Стан викладання та рівень компетентності учнів 7-11 кл з фізики у відповідності з вимогами програм

Відвідування уроків, к/р, анкетування, перевірка документації

Шатиріна Л.М

Січень-

Березень

Юрченко Н.І.

Денисова Г.Г

Наказ

35.

Тематичний

Стан техніки читання учнів школи І ступеню у відповід­ності з вимогами Державних стандартів

Відвідування уроків, к/р, анкетування, перевірка документації

Вчителі 1-4 кл.

Травень

Денисова Г.Г.

Наказ

36.

Тематичний

Стан виконання програми з ЦЗ

Відвідування уроків, к/р, анкетування, перевірка документації

Кл. кер. Вч. Захист Вітчизни

Січень

Юрченко Н.І.

 

Наказ

37.

Оглядовий

Стан охорони праці та ТБ

Відвідування уроків, перевірка документації, спостереження

Працівники

школи

Січень

Комісія

Нарада при директору

38.

Тематичний

Стан самоосвітньої діяльності медпрацівників (в порядку контролю)

Відвідування уроків, позакласних заходів, перевірка документації,співбесіди

Вчителі

Березень

Денисова Г.Г.

Нарада

При заступнику директора з НВ

39.

Тематичний

Стан спортивно-масової роботи

Відвідування уроків, позакласних заходів, перевірка документації

Вчителі 1-4 кл., Кравченко А.П.

Квітень-

травень

Юрченко Н.І.

.  Денисова Г.Г.

Наказ

40.

Тематичний

Хід виконання планів і програм

Перевірка документації

Вчителі 1-11 кл.

Березень,

травень

Денисова Г.Г.

Наказ

41.

Тематичний

Стан оздоровлення учнів в пришкільному таборі відпочинку

Відвідування заходів по режиму дня, перевірка документації, спостереження, співбесіди, анкетування

Вихователі

табору

відпочинку

Червень

Юрченко Н.І.

 

Нарада при директору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

Тематичний

Рівень підготовленості учнів 4-го класу до переходу в школу II ступеню

Відвідування уроків, к/р, діагностування, співбесіди

Батура В.В

Квітень,

Травень

Юрченко Н.І.

Денисова Г.Г.

Засідання  педради

43.

Тематичний

Робота педагогічного колективу та батьківської громадськості по формуванню загальнолюдських цінностей, громадянської свідомості школярів

Відвідування уроків, к/р, діагностування, співбесіди, позакласних заходів, анкетування

Вч. 1- 11 кл. Трішіна І.В

Березень-

травень

Юрченко Н.І.

Денисова Г.Г.

Харламова А.Г.

Засідання

педради